Camins del Llobregat

Les fredes terres interiors de la depressió central catalana fa que quan arriben les temperatures primaverals faça més fàcil delectar-se del ric entorn natural de la zona. A partir de març, encara que també té el seu atractiu en altres moments de l’any, és el millor moment per agafar la càmera i fer un poc d’esport disfrutant d’un territori amb moltes diferències amb el que normalment ens trobem a la Ribera Baixa.

L’Àrea per on transitarem queda coberta per sediments perteneixents al Terciari de la Depressió de l’Ebre, uns terrenys amb materials de l’eocènic i l’oligocè, i amb sòls rogencs i grisencs. Aquesta zona fou un àmbit que va patir regressions i progressions marines/lacustres i més endavant aixecaments tectònics que van configurar finalment l’actual espai geogràfic.

Baixant a través de la Plana en direcció a la Serra del Carrera ens trobem amb les primeres imatges del cereal rebrotant. És una zona que va ascendint lleugerament fins arribar a les zones pròximes a Viladordis on el torrent del Guix retalla les vessants d’arenisques grises amb grans pendents, a la zona de la Fabriqueta.

Descendint cap al curs del Llobregat ens apropen al lloc on la vegetació de ribera es fa densa i rica, amb pollancres, gatells, salzes, freixers o canyís. És un espai on l’aigua del riu Llobregat aporta la humitat necessària per a desenvolupar tota aquesta vegetació i ajuda a establir un biòtop també ric, ja que trobem fauna diversa tant aquàtica, carpes o tortugues, com també terrestre, com conills i molts altres mamífers, amb també una avifauna molt nombrosa. Cal dir que com ens trobem a zones hidrogeològiques molt permeables és dificil trobar surgències o fonts, o d’aparèixer, a zones de contacte amb materials margosos, són més bé dèbils i poc aprofitables.

Aquesta és una diferència del que passa a la muntanya de Llaurí, on trobem nombroses fonts al llarg dels quilòmetres de sendes i itineraris que ens permet avituallar-nos regularment, el que fa que en aquesta zona de l’interior català cal eixir d’excursió carregats amb líquids ja que són molt poques les zones on podem trobar fonts adequades per al consum humà. Tot i això, com observem a les imatges, la riquesa que aporten els diferents torrents i rius fan agraïda la marxa.

La geologia i la topografia també creen llocs d’una gran bellesa com la zona dels Tres Salts, un lloc creat entre d’altres gràcies a l’efecte transformador del riu Llobregat que ha anat modelant la roca calcària per crear diferents escalons per on es precipita l’aigua del riu. Una zona que a més a més té moltes restes de construccions humanes per aprofitar la seua aigua. Aquesta relació entre el riu i l’ús humà és fa més evident a la zona de la Mina, on la Resclosa de la Mina, canalitza l’aigua del riu per al seu aprofitament humà.

Seguint junt al Llobregat en direcció a San Benet  circulem en aquesta ocasió per terrenys quaternaris de formació més recent, en forma de terrasses i que es troben envoltades per zones més elevades i empinades formades per conglomerats i arenisques poblades per una vegetació mixta d’espècies caduques i pins. Després d’uns minuts junt a un tranquil Llobregat gràcies a la baixa pendent, s’arriba a Sant Benet, una abadia benedictina hui integrada com a un espai turístic i cultural.

Finalment pujant per Sant Genís és retorna de nou al paisatge agrícola que presenta una imatge típica dins d’aquesta època de l’any, una imatge utòpica que després de diverses hores de ruta serveix per refer-se del cansament i arribar amb plenitud al final de la etapa.

Tot seguit podeu disfrutar de les imatges preses durant varies eixides, les últimes imatges són les que es van registrar a l’última excursió, dirigint-se cap a la riera de Mula i retornant pel llit del Llobregat cap a Sant Fruitós.